Servei

La nostra prioritat és assegurar la màxima operativitat dels nostres clients assegurant el subministrament de gasos i la màxima eficiència dels equips de producció i de control de qualitat.

Servei tècnic Witt AGR

LA PROXIMITAT, LA NOSTRA FORÇA

Som conscients de la importància de la proximitat amb els nostres clients per poder garantir un subministrament de gasos fiable i un servei a l’alçada de les necessitats actuals, és per això que un dels nostres pilars estratègics fonamentals és el nostre compromís amb un servei al client de qualitat, proper i eficaç.

Com a servei oficial Witt-Gasetechnik®,  un dels nostres principals compromisos és garantir que els nostres equips operin amb la màxima eficàcia i repetibilitat.

Servei tècnic Witt AGR a Girona

INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA

Alguns dels nostres equips, com ara els mescladors, els dispositius de seguretat ambiental o els de detecció de fuites,  requereixen una posada en marxa i un calibratge un cop instal·lats. El nostre servei tècnic s’ocuparà de garantir que la posada en servei es faci amb les màximes garanties de qualitat, evitant les interrupcions del subministrament de gasos  i  assegurant que l’equip entri en funcionament a màxim rendiment i aprofitant-ne les seves màximes prestacions.

Servei tècnic Witt AGR a Girona

MANTENIMENT PREVENTIU

Millor que corregir, anticipar-se. A AGR posem al servei dels nostres clients diferents plans de manteniment per assegurar que totes les adaptacions i correccions necessàries s’efectuïn a temps i amb això fer encara més fiables els nostres equips. Ajuden a evitar interrupcions no programades, incrementar la seguretat i fiabilitat dels equips i reduir al màxim els costos estenent la vida útil dels equips.

Oferim, a més, el servei de modernització i renovació dels equips per adaptar-los a les canviants necessitats productives i de control de qualitat. Si un equip s’ha quedat antic, o les prestacions que ofereix ja no cobreixen les seves necessitats, sense compromís podem cotitzar-lo per fer un canvi a un equip nou amb les especificacions necessàries.

Manteniment correctiu

MANTENIMENT CORRECTIU

Els analitzadors de gas de Witt® són fiables i precisos. Si realitzem el calibratge i manteniment preventiu de manera regular, les seves cèl·lules de mesura de llarga durada asseguren una precisió i una estabilitat de les mesures durant tot el període de certificació. És per això que des de Witt-Gasetechnik® es recomana una revisió i un manteniment periòdic anual. Tot i així, el manteniment correctiu, a vegades és inevitable.

El nostre servei d’assistència tècnica també està a la seva disposició per quan sorgeixen necessitats imprevistes. La proximitat i l’agilitat, juntament amb el servei d’equips de substitució, ens permeten pal·liar al màxim els greuges generats per les avaries.

Servei tècnic Witt AGR a Girona

CALIBRATGES

Disposar dels equips en perfectes condicions d’ús i en les que els permeten mantenir la relació entre els valors mesurats i els valors patró, i disposar del certificat de calibratge, és cada vegada més necessari per satisfer els estàndards de qualitat establerts, i per a el compliment de normes com ara ISO, IFS o BRC.

A vegades, tot i no estar sotmesos a cap d’aquestes normes, els nivells de qualitat auto-exigits són tant o més elevats, de manera que un compliment estricte de les periodicitats de calibratge és sempre indispensable, ja que ens asseguren el bon funcionament dels equips, i en conseqüència la qualitat del producte.

Servei tècnic Witt AGR a Girona

RECANVIS I CONSUMIBLES

Utilitzar recanvis i consumibles originals Witt® és essencial per assegurar-nos la bona qualitat dels resultats en el cas dels analitzadors, o d’unes garanties de tolerància en els equips de mescla, a més de garantir-nos una llarga vida d’aquests equips. Disposem d’un ampli estoc de recanvis i consumibles originals a Olot que ens permet garantir un servei àgil i eficaç amb la compatibilitat i la màxima qualitat assegurades.
Servei tècnic Witt AGR a Girona

PROJECTES A MIDA

El nostre servei tècnic especialitzat realitza també projectes a mida d’instal.lacions, i de mesura i mescla de gasos. Des d’un simple panell de regulació, fins a mesures computeritzades de fluxos o pressions de gasos, anàlisis en continu de la composició, o qualsevol paràmetre que es consideri necessari en el procés. Estem preparats, a més, per al tractament i enviament de les dades generades en les mesures obtingudes des de qualsevol punt de les seves instal·lacions per tal de treure’n el màxim rendiment operatiu.