Gasos especials

Els gasos son part essencial dels processos, des de la fase d’I+D fins a la de producció. Els cultius cel·lulars, la fermentació microbiana, el tractament de volàtils, la liofilització i la crio-conservació o refrigeració criogènica són processos essencials que no podrien dur-se a terme sense el paper dels gasos.

Gasos especials AGR

Els gasos especials són els gasos per a la indústria més exigent; indústria analítica, farmacèutica, bio-tecnològica, electrònica, petroquímica, grups de recerca o de fabricació d’equips mèdics. Són gasos de d’alta puresa (99.995% i superior).

De la mà dels especialistes en gasos especials de Nippon Gases®, oferim als nostres clients aquests gasos d’altes prestacions, en estat pur i en mescles a mida per calibratge, gasos patró, sistemes de subministrament de gasos especials i serveis d’assessorament per a totes les aplicacions de gasos on la puresa, les especificacions tècniques i l’acompliment de les normatives i certificacions són exigències de màxim nivell.

Per les necessitats del sector químic, farmacèutic i bio-tecnològic, les solucions són personalitzades per cada client, tant a nivell de format de subministrament com a nivell de composició de les mescles.

Amb el recolzament tècnic de Nippon Gases® i la proximitat i qualitat de servei que caracteritza AGR a la província de Girona, podem assegurar que som la seva millor opció en gasos especials.