Detecció de fuites

El control de fuites és una part essencial del procés de control de qualitat, i ha de ser realitzat de manera rigorosa, amb uns estàndards estrictes de repetibilitat i amb garanties de fiabilitat. Els detectors de fuites de Witt® ofereixen aquestes garanties en tota la seva gamma i permeten assegurar la qualitat d’envasament de la totalitat de la producció.

Tot i tenir un control molt exhaustiu de la maquinària d’envasament, l’aparició de fuites en els envasats és inevitable, i pot suposar un malbaratament de producte o fins i tot un deteriorament important de la seva marca si el seu producte acaba sortint al mercat amb defectes d’envasament. Amb la gamma d’equips LEAK-MASTER® i MAPMAX®, WITT® ofereix solucions definitives i certificades per a la detecció de fuites i proves d’estanqueïtat dels seus envasos, tant si son de MAP com de buit.
Detector fuites de gasos Witt Leak Master Easy

LEAK-MASTER®EASY

sistema de detecció visual

És el sistema més bàsic, i més versàtil; basat en el clàssic sistema d’immersió en aigua, aquesta tècnica de detecció permet identificar fins a la fuita més petita, tan per envasats amb contingut de CO2, com sense, i fins i tot en productes envasats al buit. La detecció visual és senzilla, ràpida i eficaç, i permet determinar la localització exacta de les fuites, de manera que de forma molt ràpida podem identificar la zona on tenim una fallada de soldadura de la nostra màquina d’envasament.

El Leak-Master Easy és un aparell de detecció visual per bombolles, millorat per una càmera estanca on es genera una atmosfera de buit controlat i monitoritzat que permet garantir-nos la repetibilitat de la mesura.

Detector fuites de gasos Witt Leak Master Pro

LEAK-MASTER®PRO i LEAK-MASTER®MAPMAX

SISTEMA DE DETECCIÓ AMB BASE CO2

La sèrie LEAK-MASTER®PRO permet un control eficaç de la integritat dels envasos en atmosfera modificada (MAP) amb contingut de CO2 fins al format de safata E2. És capaç de detectar fins i tot la fuita més petita. És el detector de fuites ideal per a assajos a laboratori o a final de la cadena productiva per a mostres aleatòries.

Detecció de fuites no destructiva amb una relació qualitat-preu excel·lent i capaç de detectar fuites a partir de les 10 micres (depenent de l’embalatge i les condicions de prova) mitjançant un sensor de CO2 altament sensible i ultra ràpid.

El sistema MAPMAX® permet el control de tota la producció, amb una capacitat de fins a 15 cicles per minut. És el sistema ideal si el que volem és un control del 100% dels nostres envasos, tant a la sortida de la línia d’envasament, com a la part final de la nostra línia d’encapsat, ja que podem configurar-lo en múltiples formats.