Consultoria de gasos

Som proveïdors de tot tipus de mescles de gasos alimentaris per a la MAP, però no existeix una mescla determinada per a cada tipus de producte alimentari. El servei d’assessorament i seguiment del producte a l’hora de dissenyar el procés d’envasament és essencial i necessari per a assolir una màxima vida útil del producte.

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT EN

ENVASAMENT ALIMENTARI

Quan una fruita o una verdura és recol·lectada, se sacrifica un animal o es processen els aliments, el producte queda en un estat propici per què els bacteris segueixin alimentant-se dels nutrients, els greixos, les proteïnes i els carbohidrats disponibles.

El desenvolupament microbià deteriora els aliments, amb efectes com ara canvis de color no desitjats, pèrdua de gust i degradació de la textura. L’envasament en atmosfera modificada fa ús dels gasos presents a l’atmosfera combinant-los de manera adequada depenent de les propietats químiques i físiques de l’aliment per tal de preservar les seves propietats organolèptiques i de qualitat alimentaria amb l’objectiu d’allargar-ne la vida útil.

L’envasament en atmosfera modificada (MAP) consisteix en envasar els aliments en un ambient gasós, normalment amb una base inert que es combina amb un o més gasos actius, sempre atmosfèrics i obtinguts adequadament per garantir la qualitat alimentaria, per tal d’allargar-ne la seva la vida útil. Avui dia el terme s’utilitza en l’etiquetatge per productes envasats amb altres mètodes d’envasament, però la normativa que regeix aquest tipus d’envasament requereix al responsable de l’envasament disposar de la capacitat de control de la seva traçabilitat, que la mescla utilitzada sigui feta amb els gasos aprovats com a additiu alimentari (Exxx), i que compleixi amb unes especificacions límit de residuals d’altres gasos, d’humitat, d’olors i de puresa determinades.

Resum de les especificacions de gasos actuals segons la legislació de la UE i la JECFA:

Taula EIGA Gasos

ESTUDI DE MILLORA

DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTE

Si ja estan envasant el seu producte en atmosfera protectora però des del seu departament de qualitat detecten problemes de conservació, o simplement el resultat organolèptic o de caducitat que estan obtenint consideren que és millorable, podem ajudar-lo a trobar una mescla de gasos més idònia per assolir millors resultats.

Realitzem projectes a mida d’estudi de caducitats, i col·laborem amb laboratoris d’inspecció i certificació en els casos que la seva intervenció és necessària.

ESTUDIS DE VIABILITAT

DEL PRODUCTE PER A SER ENVASAT

Si estan iniciant un negoci en el sector alimentari i pensen en envasar el seu producte, tenen un restaurant i pensen en envasar els seus plats per emportar, o si pensen que el seu producte pot arribar més lluny allargant-ne la caducitat, els podem ajudar. Disposem d’una llarga experiència en l’envasament de tot tipus de productes alimentaris i hem participat en centenars de projectes d’èxit.