Analitzadors de gasos

Els analitzadors de gasos són equips essencials en el control de qualitat dels processos d’envasament en atmosfera protectora (MAP). A més de la indústria alimentària, els sectors farmacèutic, metal·lúrgic i els de serveis de manteniment i instal·lacions en centres mèdics són alguns dels més representatius on la necessitat d’anàlisi de gasos és essencial per a garantir els nivells de qualitat i seguretat exigits per les normes i certificacions vigents.

Som a distribuïdors per la companyia líder en el sector dels mescladors i analitzadors de gasos, l’alemanya Witt®. Els nostres tècnics especialitzats els podran aconsellar de l’equip més adequat a les seves necessitats segons el tipus de gasos i l’aplicació. Tota la gamma d’anàlisi està adaptada per treballar amb els gasos més comuns: Diòxid de carboni (CO2), Oxigen (O2), Hidrogen (H2), Metà (CH4) i Heli (He) tant en equips d’anàlisi contínua de gasos per a sistemes on sigui necessària la garantia permanent de la composició de gasos subministrats, com per a anàlisi de mostres concretes en controls de qualitat, laboratoris, departaments d’I+D o certificacions de seguretat per a instal·lacions medicinals o alimentaries.

ANALITZADORS PORTÀTILS

L’analitzador portàtil OXYBABY® de WITT®, és probablement el model més popular de la marca. Pràctic, ràpid i precís, de maneig senzill, robust i econòmic, tant de compra com en el seu manteniment, s’ha erigit com a el líder en el sector dels analitzadors portàtils a l’industria alimentària.

És ideal per a l’anàlisi de d’atmosfera modificada en envasos alimentaris a peu de línia o per a qualsevol anàlisi de gasos que es requereixi a la zona de producció, o en zones sense subministrament elèctric.

Els seus usos, menys estesos, fora de la indústria alimentaria acostumen a ser per a verificació de mescles en indústria metal·lúrgica o altres sectors on intervinguin mescles de gasos a mida.

El model OXYPAD® de WITT® és un aparell innovador, versàtil i fiable pel control de qualitat de productes envasats en atmosfera protectora. Es tracta d’un equip de sobretaula amb pantalla tàctil de 7”, que al mateix temps és un equip mòbil lleuger i recarregable, que permet utilitzar-lo en controls de qualitat a la línia de producció. Disponible amb sensors O2 , CO2 , i O2 + CO2.

Analitzadors DE SOBRETAULA

La gamma d’analitzadors de gasos de sobretaula ofereix més prestacions, i la capacitat d’incorporar cel·les d’anàlisi més potents i precises que proporcionen resultats ràpids i fiables que la gamma portàtil Oxybaby®.

El PA 7.0 és un model de sobretaula bàsic, de maneig tan senzill com l’ Oxybaby®, amb l’avantatge que pot incorporar la cel.la de zirconi en substitució del sensor electroquímic convencional, que evita el canvi de sensor anual. És un equip amb capacitat d’anàlisi múltiple i que permet la descàrrega de dades a través de port USB, essent molt senzilla la transmissió a Excel® o a qualsevol ERP que llegeixi taules per tractar les dades i generar informes.

El MAPY 4.0 a part de totes les funcions i opcions del PA7 destaca per un disseny més còmode pel treball diari, sobretot a laboratori, amb pantalla tàctil que dona facilitat de moviments pels menús i una velocitat de presa de mostres més elevada. Disposa de port ethernet, que permet fer la descàrrega de dades a través de la xarxa i la possibilitat de configuració de diferents tipus d’alarmes.

El model MFA 10.0 és un aparell d’anàlisi compacte per a la mesura de fins a 15 mescles de gasos binaries diferents. És l’equip ideal per a l’anàlisi mòbil i per a els usuaris de servei tècnic.

Analitzadors EN línia

A vegades, per complir amb els requeriments establerts pels estàndards de qualitat, necessitem un anàlisi permanent de les mescles de gasos que estem introduint al nostre procés productiu, per exemple, en aplicacions de tractament tèrmic o en envasaments alimentaris on les proporcions de la mescla siguin crítiques per a la qualitat del procés. Estan disponibles per a O2, CO2, metà, heli i hidrogen.

Els analitzadors de gasos en línia poden ser com a versió integrada en sistemes de mescla de gasos o com a sistemes d’anàlisi independents. Per tal de garantir els màxims requisits de seguretat, es poden configurar per generar qualsevol tipus de senyal, com ara la tallada de subministrament de gasos o l’obertura de finestres de ventilació a través de les diferents interfícies i connexions Ethernet, 4-20mA o contactes lliures de potencial.

ANALITZADORS D'AMBIENT I ALARMES

La gamma de dispositius RLA de monitoratge de l’aire ambiental permeten garantir una protecció fiable contra el perill de gasos nocius o l’excés o manca d’oxigen en atmosfera per desplaçament.

La monitorització permanent de la concentració de gasos en l’aire ambient permet l’activació d’alarmes acústiques i visuals, així com la de múltiples sortides lliures quan els límits establerts com a saludables són superats.

Analitzador de gasos portàtil Witt OxyBaby Med

ANALITZADOR DE GAS OXYBABY® MEDICINAL

La seguretat és de màxima prioritat en un lloc tant sensible com un hospital. L’analitzador de gasos OXYBABY®MED és l’instrument ideal per realitzar de forma còmode i segura les comprovacions necessàries presa per presa abans de posar en funcionament les instal·lacions de gasos de l’hospital després del muntatge o de qualsevol intervenció tècnica. L’analitzador de gasos OXYBABY®MED està disponible amb les diferents connexions estandarditzades: AFNOR-NFS, DIN i DUES POSICIONS (CM)

MESURADORS D’HUMITAT

Els mesuradors o analitzadors d’humitat, detecten tots els paràmetres rellevants, com ara el punt de rosada, la humitat relativa en percentatge o la concentració d’humitat en ppm.

Aquesta gamma d’analitzadors disposa d’un sensor d’òxid de metall ceràmic, una tecnologia capdavantera que es caracteritza per una gran velocitat de mesura, alta fiabilitat i precisió, alta reproductibilitat i sensibilitat a les temperatures ambientals. Els analitzadors d’humitat són adequats per a multitud d’aplicacions tècniques en els camps de la petroquímica, la generació d’energia, la medicina, la farmàcia, la biotecnologia, els combustibles no fòssils i l’enginyeria ambiental.

Disposem tant de models de mesuradors d’humitat portàtils com de sobretaula.

ACCESSORIS

Els accessoris disponibles per a la gamma d’analitzadors Witt® estan dissenyats per ajudar-nos a adaptar els analitzadors a les necessitats dels nostres processos de control de qualitat.
Suport de sobretaula OxyBaby Witt

Suport de sobre-taula per a OXYBABY®

Fabricat en acer inoxidable, és ideal per convertir el nostre OXYBABY® en un analitzador de sobre-taula. S’aconsella adquirir-lo juntament amb el tub de connexió Luer-Lo per tal de poder realitzar els anàlisis mantenint-lo al suport.

Lector de barres OxyBaby Watt

Lector de codi de barres

Els OXYBABY 6.0 i tots els analitzadors de sobre-taula ofereixen com a accessori un lector de codis de barres que permet llegir producte, persona i línia. Integrat al mateix equip en els models OXYBABY 6.0i, i com a lector independent amb connexió Bluetooth pels models de sobre-taula.

Impressora bluetooth OxyBaby Witt

Impressora Bluetooth

Permet imprimir sense fils directament els resultats de les mesures emmagatzemades a la memoria de l’equip. Accessori compatible amb als models OXYBABY® 6.0i i tots els analitzadors de sobre-taula Witt®.

Canpiercer OxyBaby Witt

CAN-Piercer PER OXYBABY®

CAN-Piercer PER OXYBABY® Suport que facilita les mesures d’oxigen i de CO2 en ampolles i llaunes de diferents mides en combinació amb l’analitzador OXYBABY®. OBCC software Només disponible pel model OXYBABY 6.0 i pels models de sobretaula, ens permet descarregar les dades en arxius d’anàlisi en format .csv, de manera que les podem traslladar a format .xls o integrar-lo a qualsevol ERP que treballi amb taules.

OBCC software

Només disponible pels models OXYBABY 6.0, OXYPAD, i per a tots els models de sobretaula, aquest programari és el complement ideal per al vostre analitzador de gas de WITT. Ofereix una presentació estructurada, gràfica i clara de les dades pel seu anàlisi, permet l’administració de manera senzilla d’usuaris, productes i linies, i ofereix una manera senzilla d’exportar les dades a format .csv, de manera que el podem traslladar a format .xls o integrar-lo a qualsevol ERP que treballi amb taules.